سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایرانMystery

7واقع?ت در دن?ا :

شما نم?توان?د صابون رو? چشمانتان بر?ز?د . 2- شما نم?توان?د موها?تان را بشمار?د . 3- شما نم?توان?د ازب?ن? خود نفس بکش?د زمان?که،زبانتان ب?رون است . 4- شما مورد سوم را انجام داد?د . 5- زمان?که انجام داد?د،فهم?د?دکه م?توان?داماشب?ه به ?ک ح?وان با وفا شد?د . 6- ا?ن لبخند م?زن?د،درحال?که سرکار رفته ا?د .7 برا? د?گران share کن?د و انتقام ا?ن را بگ?ر?د

سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا


1-شما آنقدر تنبل هستید که این 26 تا سیا رو نخوندین


2-شما آنقدر سهل انگارهستید که متوجه نشدید یکی از آن ها سینا میباشد


3-شما آنقدر ساده هستید که رفتید بالا و پیدا نکردید


4-من شما را سر کار گذاشتم


5-دارید میسوزید


6-بی مزه هم خودتی


7-از اینکه شما را سرکار گذاشتم خوشحال باشید


8-الان نفهمیدید که خوشحال رو اشتباه نوشته بودم


9-بازم رفتید چک کردید ولی من بازم سرکارتون گذاشتم درست بود


10-هر چی فحش هم میدی ....


برای هرکس که بفرستی شکلش عوض میشه امتحان کن!


نوشته شده در دوشنبه 94/8/25ساعت 9:49 عصر توسط نظرات ( ) |

<   <<   6      
قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت